Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen
Opgaaf uitbetalingen aan derden - IB47