Alles over aangifte inkomstenbelasting

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon is loon dat de werkgever uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en...

Opgaaf uitbetalingen aan derden - IB47

In het Handboek Loonheffingen staat dat de Belastingdienst een opgaaf verlangt van de door de werkgever uitbetaalde bedragen aan een derde. Deze...