Onterecht loonheffing in aangifte IB: navordering en boete 

Een man maakt niet aannemelijk dat hij in dienstbetrekking is geweest bij de in de aangifte inkomstenbelasting vermelde werkgever en dat deze loonheffing op zijn salaris heeft ingehouden. Een jaaropgaaf op blanco papier is daarvoor onvoldoende bewijs. Voor verrekening van enige loonheffing is dan geen grond. Dat oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.