Geen aftrek scholingsuitgaven voor postacademische cursussen

Een man heeft geen recht op aftrek van scholingsuitgaven. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij de postacademische cursussen heeft gevolgd met het oog op het behoud van inkomsten. Dat oordeelt Hof ‘s-Hertogenbosch.