Wat moet u doen als u de belasting niet kunt betalen?

Het is veel mkb’ers wel eens overkomen: een belastingaanslag op precies het verkeerde moment. Soms komt de aanslag zelfs zo ongelegen dat u de aanslag niet kunt betalen. Niets doen, levert op zo’n moment alleen maar meer ellende op. Het is dan ook belangrijk om afspraken te maken met de Belastingdienst over de betaling. Vaak is uitstel mogelijk en soms ook een betalingsregeling of zelfs kwijtschelding. Maar dan moet u dus wel eerst contact opnemen.