Belastingplan 2024: 9 fiscale veranderingen

Het Belastingplan 2024 is inmiddels goedgekeurd in de Eerste Kamer. Enkele aangenomen moties en amendementen hebben de oorspronkelijke plannen wat bijgeschaafd. Alles op een rij.

Belastingplan 2024: 9 fiscale veranderingen
  • De 30%-regeling wordt beperkt tot de balkenendenorm (oftewel de Wet Normering Topinkomens). Daarnaast wordt de hoogte van vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. De eerste twintig maanden geldt een vrijstelling van 30 procent van het loon, voor de daarop volgende twintig maanden geldt een vrijstelling van 20 procent en de daaropvolgende twintig maanden geldt een vrijstelling van 10 procent.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog naar 23 cent.
  • De vrije ruimte binnen de WKR valt terug van 3 procent dit jaar naar 1,92 procent over de loonsom tot 400.000 euro. Over het meerdere geldt een percentage van 1,18.
  • De uitzondering op het hoge WW-tarief bij meer dan 30 procent overwerk gaat omlaag van 35 naar 30 uur.
  • Het privégebruik van een OV-kaart die wordt vergoed door een werkgever wordt gericht vrijgesteld als de werknemer deze kaart ook zakelijk gebruikt.
  • De tabelcorrectiefactor van 1,0961 wordt 1,099 en dat vertaalt zich naar een indexatie van 9,9 procent. Deze verlaging werkt ook door naar de indexatiefactor van de arbeidskorting (zie tabel hieronder).

Bron: Belastingdienst, voorlopige aanslag 2024

  • Met deze indexatie stijgt het hoge Aof-tarief naar 7,54 procent.
  • Dit betekent ook dat de algemene heffingskorting verandert (zie tabel hieronder). Hiermee stijgen de nettosalarissen.

Bron: Belastingdienst, voorlopige aanslag 2024

  • De voorgestelde afschaffing van de giftenaftrek in de Vpb voor giften onder de 100.000 euro gaat niet door.