Belangrijke ontwikkelingen voor de salarisadministrateur in 2024 volgens: Stan Rethans

2024 kruipt dichterbij. In deze decembermaand laten verschillende experts voor SalarisNet hun licht schijnen over salarisjaar 2024. Waar moet jij als salarisadministrateur rekening mee houden? Stan Rethans, Voorzitter kennisgroep cao van het ministerie van Financiën: 'Opvallend is dat het nog maar heel weinig gaat over wat er zal gebeuren met de werkelijke ET-kosten.'

Belangrijke ontwikkelingen voor de salarisadministrateur in 2024 volgens: Stan Rethans
Mr S.G.A. (Stan) Rethans

‘Ik wil beginnen met een opmerking over een oude regeling. Sterker nog, hij is al sinds 2015 verplicht en het aantal wijzigingen voor komend jaar is beperkt. Ik heb het over de werkkostenregeling. Want daar krijgen we nog altijd zoveel vragen over. Het blijkt dat salarisadministrateurs de WKR nog maar zeer ten dele in de vingers hebben. In de basis lijkt het een eenvoudig uit te leggen regeling, maar de praktijk is anders. Salarisadministrateurs valt niet veel te verwijten, want de regeling bestaat uit talloze kleinere regels. Sinds de inwerkingtreding is er uitzondering op uitzondering gekomen. Het blijft frappant, dat een regeling die is bedoeld om te vereenvoudigen het salariswerk kennelijk niet bepaald gemakkelijker maakt.’

Werkelijke ET-kosten en de 30%-regeling

‘Specifiek voor 2024 wil ik de aandacht vestigen op de 30%-regeling, waar de laatste tijd natuurlijk veel gedoe over is. Pers en politiek buitelen over elkaar heen om te wijzen op de concurrentiepositie van onze grote bedrijven en instellingen, die volgens hen zal verslechteren. En om te constateren dat Nederland het predicaat kennisland zal verliezen. Er is veel ophef en onduidelijkheid. Opvallend is dat het daarbij nog maar heel weinig gaat over wat er zal gebeuren met de werkelijke ET-kosten, de belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten die arbeidsmigranten maken. Kosten zoals voor levensonderhoud en huisvesting van een seizoenarbeider. Als er iets wijzigt met de 30%-regeling gaat dat ook invloed hebben op de werkelijke ET-kosten. Hoewel ik er nog weinig over lees in de officiële stukken, zou ik als salarisadministrateur de ontwikkelingen op dit gebied zeker in de gaten houden.’

1 januari 2025 handhaving wet DBA

‘En dan is er natuurlijk nog het DBA-dossier. De in 2016 afgeschafte VAR wacht nog altijd op een adequate vervanger. In de tussentijd heb je wel kunnen zien dat faciliteiten voor ondernemers steeds meer worden afgebouwd. Met als gevolg dat winst uit onderneming en loon uit arbeid naar elkaar toe kruipen. De Belastingdienst zou vanaf 1 januari 2025 de wet DBA weer moeten gaan handhaven, strenger toetsen op loon, arbeid en gezag. Momenteel vinden heel veel gesprekken plaats in allerlei sectoren, over de precieze kwalificatie van arbeidsrelaties. Salarisadministrateurs zouden zich in 2024 moeten voorbereiden op dat jaar 2025. Nu is er immers nog meer dan genoeg tijd om arbeidsrelaties die lijken op een dienstbetrekking aan te passen.’

De menselijke maat

‘Tot slot zal ook in 2024 bij de Belastingdienst het concept ‘menselijke maat’ meer zichtbaar worden in wat we doen. Soms was het zo dat de naleving van een bepaalde wet door de Belastingdienst kon leiden tot een nadelige situatie voor een burger, die echter lang niet altijd schuld droeg. We kennen allemaal de schrijnende gevallen van de laatste jaren. Wetgeving kan in sommige gevallen een harde uitwerking hebben op personen. Steeds vaker kijken we als Belastingdienst of er ruimte zit in het recht, om de menselijke maat centraal te stellen.’