Alles over WW

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun aow zitten, zijn sinds 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zodra deze mensen niet meer hoeven te...

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen....

Na ww-uitkering volgt vaak flexwerk

Een groeiend aantal mensen die een ww-uitkering ontvingen, gaat vervolgens werken als flexwerker. Bijna een op de drie (29 procent) gaat inmiddels na...

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

<p><strong>Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...

<p>Salaris</p>

<p>Uit <a href="https://www.uwv.nl/overuwv/Images/wat-verdienen-mensen-voor-en-na-de-ww.pdf">onderzoek van het UWV</a> blijkt dat mensen die binnen 1...

Werkeloosheid omhoog

Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen naar 321.000 in augustus 2019. Hiermee was 3,5 procent van de...

Nog nooit werkten er zo veel mensen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toegenomen. In juni waren er 9,0...