Besluiten bij Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om regelingen op het gebied van arbeidsrecht en WW waaronder nadere regels voor oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie en afschaffing van sectorfondsen.