Alles over werkloosheid

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun aow zitten, zijn sinds 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zodra deze mensen niet meer hoeven te...

Nóg meer mensen hebben werk

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het...

Nog nooit werkten er zo veel mensen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toegenomen. In juni waren er 9,0...