Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. SER-advies levert aardige puzzel op

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 20 februari 2015 advies uitgebracht over een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet (TAW). Dit advies vloeit voort uit het sociaal akkoord. Het SER-advies verkent met name hoe de afspraken in het sociaal akkoord over de arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidwet (WW) verder kunnen worden uitgewerkt.