Wet privatisering FVP ingetrokken – pensioenopbouw oudere werklozen

De nota van wijziging op de Verzamelwet pensioenen 2017 is gepubliceerd. Met deze nota van wijziging wordt de Wet privatisering FVP ingetrokken.