Alles over Sectorindeling

Hogere sociale premie voor uitzendbureau bij indeling in uitzendsector

Hogere sociale premie voor uitzendbureau bij indeling in uitzendsector

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op de indeling van uitzendbureaus en andere organisaties bij de sectorcodes sociale zekerheid, waardoor...

Kleine of grote werkgever voor gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

Kleine of grote werkgever voor gedifferentieerde premie...

Is een werkgever ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas terecht aangemerkt als "kleine werkgever"? De...

Uitzendbureau bij sectorindeling niet meer in vaksector

Uitzendbureau bij sectorindeling niet meer in vaksector

Uitzendbureaus kunnen voor de sectorindeling sinds 25 mei 2017 niet meer langer ingedeeld worden in een vaksector maar alleen nog in sector 52...

Uitzendbureau mag niet lage percentage sectorpremie toepassen

Uitzendbureau mag niet lage percentage sectorpremie toepassen

Een agrarisch uitzendbureau heeft in de aangiften loonheffingen het lage percentage premie Werkloosheidswet behorende bij de sector agrarisch bedrijf...

Check regelmatig of sectorindeling nog klopt 

Check regelmatig of sectorindeling nog klopt

<p>De sector waarin de Belastingdienst een werkgever indeelt is lang niet altijd de meest logische. Daarnaast blijken voor bepaalde branches de...

Let op juiste sectorindeling - betaal niet teveel premie

Let op juiste sectorindeling - betaal niet teveel premie

<p>Controleer de juistheid van de sectorindeling. U kunt invloed uitoefenen op de hoogte van de premiepercentages werknemersverzekeringen. Dat laat...

Besluit vaststelling sectorpremies 2017 gepubliceerd

Besluit vaststelling sectorpremies 2017 gepubliceerd

Het Besluit van de minister van Sociale Zaken tot goedkeuring van de door UWV vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2017 is in de...

Sectorindeling - hoort payrollbedrijf thuis in sector Uitzendbedrijven?

Sectorindeling - hoort payrollbedrijf thuis in sector...

Moet een payrollbedrijf (ondanks ontslagbescherming) worden ingedeeld in de sector Uitzendbedrijven? Dat is de vraag waarover de Hoge Raad heeft...

Gedifferentieerde sectorpremies omlaag in 2017

Gedifferentieerde sectorpremies omlaag in 2017

In de Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2017 van UWV staan de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2017. De gemiddelde sectorpremie daalt van...

Belastingdienst controleert juiste sectorindeling

Belastingdienst controleert juiste sectorindeling

De Belastingdienst gaat vanaf juli 2016 controleren of de door de werkgever aangegeven sector wel gelijk is aan de geregistreerde sector bij de...