Aanpak knelpunten sectorindeling vanwege Wet arbeidsmarkt in balans

In het conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt voorgesteld om de sectorale premiedifferentiatie af te schaffen vanaf 2020. De internetconsultatie ligt inmiddels alweer een paar maanden achter ons en minister Koolmees pakt door op dit dossier.