Kleine of grote werkgever voor gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

Is een werkgever ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas terecht aangemerkt als “kleine werkgever”? De Inspecteur vindt van wel. De werkgever vindt dat zij als “grote werkgever” is aan te merken. Wat is het oordeel van het Hof?