Sectoraansluiting – drie aandachtspunten

Een fusie, overname, splitsing of een verandering van rechtsvorm kan gevolgen hebben voor uw sectoraansluiting. Uw sectoraansluiting moet in zo’n geval opnieuw beoordeeld worden en daarvoor moet u een dergelijke wijziging bij de Belastingdienst melden. De bij deze wijziging betrokken werkgevers ontvangen dan van de Belastingdienst een voor bezwaar vatbare beschikking sectoraansluiting die ziet op de nieuwe situatie.
Delen:

Derde partijen, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen of cao-partijen, maken soms gebruik van de sectoraansluiting van een werkgever. De Belastingdienst is daarvoor niet verantwoordelijk. Bij de vaststelling bij welke sector een werkgever wordt aangesloten, houdt de Belastingdienst ook geen rekening met de cao en/of het pensioenfonds waaronder een werkgever en of zijn werknemers vallen. De sectoraansluiting hangt af van de werkzaamheden die u als werkgever uitvoert. De Belastingdienst gebruikt de sectoraansluiting enkel voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Lees ook: Snel premie Whk 2021 berekenen doet u zo

Dient u een bezwaar in tegen de beschikking gedifferentieerde premie Whk dan geldt dit niet als bezwaar tegen uw sectoraansluiting. Bent u het niet eens met uw sectoraansluiting dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking sectoraansluiting die u hebt ontvangen. Hebt u uw beschikking sectoraansluiting niet meer, dan kunt u een verzoek indienen om uw sectoraansluiting opnieuw te beoordelen.