Alles over sectorindeling

Mogelijkheden voor sectorwijziging met terugwerkende kracht

Mogelijkheden voor sectorwijziging met terugwerkende kracht

Voor alle werkgevers van Nederland geldt dat ze zijn ingedeeld in een bepaalde sector op grond van de werkzaamheden die de werknemers verrichten....

Sectoraansluiting - drie aandachtspunten

Sectoraansluiting - drie aandachtspunten

Een fusie, overname, splitsing of een verandering van rechtsvorm kan gevolgen hebben voor uw sectoraansluiting. Uw sectoraansluiting moet in zo'n...

Gebruik juiste sectorcode in aangifte

Gebruik juiste sectorcode in aangifte

Het komt regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Juiste gegevens zijn erg belangrijk. Een onjuiste sectorcode...

Sectorindeling: wat kan er nog?

Sectorindeling: wat kan er nog?

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 kort samengevat geoordeeld dat een uitzendbureau voor de sectorpremie kon worden ingedeeld in de...

Hof: indeling in vaksector in plaats van uitzendsector 

Hof: indeling in vaksector in plaats van uitzendsector

<p><span data-contrast="auto">De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over de gewijzigde...

Aanpak knelpunten sectorindeling vanwege Wet arbeidsmarkt in balans

Aanpak knelpunten sectorindeling vanwege Wet arbeidsmarkt in balans

In het conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt voorgesteld om de sectorale premiedifferentiatie af te schaffen vanaf 2020. De...

Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft per direct drie maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de...

Sectorindeling - grootste bedrag premieplichtig loon

Sectorindeling - grootste bedrag premieplichtig loon

<p>Voor de aansluiting bij een sectorfonds zijn alleen bepalend de werkzaamheden waarvoor de werkgever zelf het grootste bedrag aan premieplichtig...

Nieuwe sectorindeling werkt terug tot begin lopend aangiftetijdvak

Nieuwe sectorindeling werkt terug tot begin lopend aangiftetijdvak

<p aria-level="2">Een werkgever was ingedeeld in de verkeerde sector. Vanaf welke datum geldt de nieuwe sectorindeling? Terugwerkende kracht wordt...

Sectorindeling: hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Sectorindeling: hoge en lage sectorpremie WW voor alle sectoren?

Voor werkgevers in vijf sectoren geldt een hoge en een lage sectorpremie WW. De hoge en lage sectorpremie gaan mogelijk gelden voor alle sectoren, zo...