quotumregeling

De banenafspraak: de stand van zaken-deel 2

De banenafspraak: de stand van zaken-deel 2

In een brief van 7 juli 2022 is de meest recente meting voor de banenafspraak gepubliceerd. In deze brief heeft minister Schouten (Armoedebeleid,...

De banenafspraak: de stand van zaken - Deel 1

De banenafspraak: de stand van zaken - Deel 1

In een brief van 7 juli 2022 is de meest recente meting voor de banenafspraak gepubliceerd. In deze brief heeft minister Schouten (Armoedebeleid,...

Quotumheffing komt, of toch weer niet?

Quotumheffing komt, of toch weer niet?

De banenafspraak blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de overheidssector voor het tweede opvolgende jaar niet het aantal beloofde banen waarmaakte...

Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumheffing

Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumheffing

<p>Met de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) wil staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken het...

Ruimer quotum werkvergunning Aziatische koks

Ruimer quotum werkvergunning Aziatische koks

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken laat weten dat hij het quotum voor jaar twee van de Aziatische horecaregeling, dat loopt van 1 oktober 2017...

Te weinig arbeidsbeperkten bij overheid maar nog geen boete

Te weinig arbeidsbeperkten bij overheid maar nog geen boete

<p>De overheid heeft in 2017 meer arbeidsbeperkten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald. Als de overheid volgend jaar...

Uitstel activering quotumheffing bij overheid

Uitstel activering quotumheffing bij overheid

<p>Het kabinet heeft in het kader van de activering van de quotumheffing voor de sector overheid besloten om de overheidswerkgevers de tijd te geven...

Hoofdlijnen banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Hoofdlijnen banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

<p>Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geactualiseerd (voorjaar 2018).<span...

Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen arbeidsbeperkten

Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen...

<p>De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers...

Nieuw wetsvoorstel over deactiveren quotumheffing

Nieuw wetsvoorstel over deactiveren quotumheffing

<p aria-level="2">Het conceptwetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken...