De banenafspraak: de stand van zaken-deel 2

In een brief van 7 juli 2022 is de meest recente meting voor de banenafspraak gepubliceerd. In deze brief heeft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) ook een aantal nieuwe plannen opgenomen om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten.