Uitstel activering quotumheffing bij overheid

Het kabinet heeft in het kader van de activering van de quotumheffing voor de sector overheid besloten om de overheidswerkgevers de tijd te geven het afgesproken aantal banen alsnog te halen voordat daadwerkelijk de heffing wordt opgelegd.