Quotum werkvergunning voor Aziatische koks

Aziatische koks kunnen minder vaak een vergunning krijgen om tijdelijk in Nederland te mogen wonen en werken. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken ingestemd met een quotumregeling. Die moet ervoor zorgen dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt is.