Alles over Pensioenregelingen

Geen pensioenovereenkomst door tekenen afstandsverklaring? 

Geen pensioenovereenkomst door tekenen afstandsverklaring?

<p>Betekent het ondertekenen van een afstandsverklaring ook echt dat er geen pensioenovereenkomst gesloten is? <a...

Pensioenregeling ABP met ingang van 2018 aangepast

Pensioenregeling ABP met ingang van 2018 aangepast

<p>De pensioenregeling van <a href="https://www.abp.nl/" target="_blank" rel="noopener">ABP</a> wijzigt per 1 januari 2018 op een aantal punten,...

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 2018: kom in actie

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 2018: kom in actie

<p>Nu de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar gaat, moeten werkgevers snel aan de slag met het nieuwe...

Gevolgen hogere fiscale pensioenleeftijd per 2018 voor pensioenregeling

Gevolgen hogere fiscale pensioenleeftijd per 2018 voor...

<p>Is uw werkgever al gestart met het nieuwe pensioenwijzigingstraject? Zo nee, dan begint de tijd te dringen! Een op het eerste gezicht eenvoudige...

Pensioenregeling ABP eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

Pensioenregeling ABP eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

<p>Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van <a href="https://www.abp.nl/" target="_blank"...

Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

Veel pensioenregelingen kennen een doorsneesystematiek. Bij de doorsneesystematiek betaalt iedereen dezelfde premie en bouwt iedereen hetzelfde...

Recht op nabestaandenpensioen voor ongehuwd samenwonenden

Recht op nabestaandenpensioen voor ongehuwd samenwonenden

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken beantwoordt Kamervragen over "uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen".

Grensoverschrijdende pensioenregelingen en collectieve waardeoverdracht

Grensoverschrijdende pensioenregelingen en collectieve...

Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van grensoverschrijdende pensioenregelingen? Wat is onder de huidige wet- en regelgeving mogelijk en wat...

Witte werknemers - waarom geen deelname aan pensioenregeling?

Witte werknemers - waarom geen deelname aan pensioenregeling?

Bij de Tweede Kamer en de sociale partners zijn vragen ontstaan naar oorzaken van het niet deelnemen aan pensioenregelingen, waar deze blijkbaar wel...

Besluit premie- en kapitaalovereenkomsten gewijzigd

Besluit premie- en kapitaalovereenkomsten gewijzigd

Het besluit over pensioenen van 17 februari 2014 met betrekking tot beschikbarepremieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en...