Pensioenregeling ABP eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 gaat. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2018.