Internationale aspecten pensioen. Aanwijzing en afkoop buitenlandse pensioenregeling

Het fiscale besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten is op 9 oktober 2015 verschenen. Het besluit is een geactualiseerde versie van het besluit van 31 januari 2008 en bevat een aantal nieuwe gezichtspunten. In dit artikel komen een aantal voor de praktijk van belang zijnde aspecten van het nieuwe besluit aan de orde.