Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

Veel pensioenregelingen kennen een doorsneesystematiek. Bij de doorsneesystematiek betaalt iedereen dezelfde premie en bouwt iedereen hetzelfde pensioen op. Wat zijn de overgangseffecten bij afschaffing van deze doorsneesystematiek?