Alles over Pensioenpremies

Pensioenpremies niet uitstellen maar afstellen: dat kan.... soms.

Pensioenpremies niet uitstellen maar afstellen: dat kan.... soms.

Corona houdt iedereen bezig. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden voor werkgevers om de betalingsverplichting van pensioenpremies...

<p>Deliveroo</p>

Deliveroo moet alsnog pensioenpremies betalen

Maaltijdbezorger Deliveroo moet alsnog ongeveer 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies afdragen. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het...

3 pensioenfondsen moeten mogelijk al in 2020 korten

3 pensioenfondsen moeten mogelijk al in 2020 korten

Veel pensioenfondsen kampen nog steeds met financiële tekorten. Ze verwachten uit die tekorten te komen door hoge rendementen op hun beleggingen te...

Werkgeversdeel pensioenpremie meenemen bij uitbetalen vakantiedagen

Werkgeversdeel pensioenpremie meenemen bij uitbetalen vakantiedagen

<p>Een werkgever moet bij de uitbetaling van niet genoten vakantiedagen het werkgeversdeel pensioenpremie meenemen als niet uitbetalen betekent dat...

<p>Negatief loon Pensioen</p>

Pensioenpremies betalen bij verplichte deelname pensioenfonds

<p>Pensioenfondsen schrijven werkgevers aan en procederen hierover om met terugwerkende kracht pensioenpremie te claimen.<span...

Eenzijdig invoeren werknemerspremie pensioenregeling mag niet

Eenzijdig invoeren werknemerspremie pensioenregeling mag niet

<p>Werknemers die voorheen aanspraak hadden op een premievrij pensioen, moeten vanaf 1 juli 2015 een werknemerspremie gaan betalen. De...

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 2018: kom in actie

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 2018: kom in actie

<p>Nu de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar gaat, moeten werkgevers snel aan de slag met het nieuwe...

Gevolgen hogere fiscale pensioenleeftijd per 2018 voor pensioenregeling

Gevolgen hogere fiscale pensioenleeftijd per 2018 voor...

<p>Is uw werkgever al gestart met het nieuwe pensioenwijzigingstraject? Zo nee, dan begint de tijd te dringen! Een op het eerste gezicht eenvoudige...

Pensioenregeling ABP eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

Pensioenregeling ABP eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

<p>Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van <a href="https://www.abp.nl/" target="_blank"...

Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar

<p>De <a href="https://belastingdienstpensioensite.nl/" target="_blank">Belastingdienstpensioensite</a> heeft de voorlopige aangepaste premiestaffels...