Effect nieuwe belastingtarieven op nettoloon

De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Ambtenaren gaan er het meest op achteruit omdat zij per 1 april ook een hogere pensioenpremie gaan betalen. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.