Pensioenpremies niet uitstellen maar afstellen: dat kan.... soms.

Corona houdt iedereen bezig. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden voor werkgevers om de betalingsverplichting van pensioenpremies tijdelijk, in elk geval voor de duur van de coronacrisis, per direct stop te zetten. Waar veel noodmaatregelen (slechts) leiden tot uitstel van betalingsverplichtingen, richt dit artikel zich op de mogelijkheid om de betalingsverplichting van de werkgever geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Geen uitstel van betaling, maar afstel.