Gebruikelijk loon vaststellen. Invloed leaseauto, pensioenpremie, vergoedingen

Welke componenten spelen een rol bij het vaststellen van het gebruikelijk loon? Hoe om te gaan met een auto van de zaak, pensioenpremie, een (belaste) onkostenvergoeding of andere vergoedingen en verstrekkingen? Maken deze onderdeel uit van het gebruikelijk loon en kan zodoende de geldelijke beloning lager worden vastgesteld? Of hebben deze geen invloed hierop? Dit artikel behandelt een aantal componenten.