Alles over gezagsverhouding

<p>Contract</p>

Stand van zaken vervanging DBA: webmodule gezagscriterium ALT op-out

In de eerste voortgangsbrief van 22 juni 2018 heeft het kabinet geïnformeerd over de start van de uitwerking van de wetgeving ter vervanging van de...

Uitgebreide toelichting gezagscriterium in Handboek Loonheffingen

Uitgebreide toelichting gezagscriterium in Handboek Loonheffingen

<p>In het Handboek Loonheffingen volgt uiterlijk per 1 januari 2019 uitgebreide informatie over het gezagscriterium. Dat is te lezen in de tweede...

Vaak geen verschil tussen vaste kracht en zzp'er in HR-beleid

Vaak geen verschil tussen vaste kracht en zzp'er in HR-beleid

De helft van de Nederlandse werkgevers maakt in zijn HR-beleid geen verschil tussen vaste werknemers en zzp'ers. Slechts een op de vier Nederlandse...

Wat te doen met zzp-kwalificatie? &#8211; alternatief voor Wet DBA

Wat te doen met zzp-kwalificatie? &#8211; alternatief voor Wet DBA

<p>Het kabinet heeft grote ambities voor hervormingen rond de kwalificatie van zelfstandigen. Het regeerakkoord heeft de richting hiervan benoemd....

Derde voortgangsrapportage DBA - wat zijn de ontwikkelingen? 

Derde voortgangsrapportage DBA - wat zijn de ontwikkelingen?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage DBA, over de voortgang sinds het opschorten van de...

'Derde voortgangsrapportage DBA en rapport herijking komen snel' 

'Derde voortgangsrapportage DBA en rapport herijking komen snel'

<p>Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een <a...

Wacht niet op duidelijkheid bij Wet DBA &#8211; kom in actie!

Wacht niet op duidelijkheid bij Wet DBA &#8211; kom in actie!

De overgangstermijn van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2018 behalve voor...

Piloot in dienstbetrekking en geen IB-ondernemer

Piloot in dienstbetrekking en geen IB-ondernemer

Een piloot is geen IB-ondernemer, want er is sprake van een gezagsverhouding. De werkzaamheden van de piloot zijn terecht aangemerkt als loon uit...

Wanneer is opdrachtnemer in loondienst? &#8211; persoonlijke arbeid of gezagsverhouding

Wanneer is opdrachtnemer in loondienst? &#8211; persoonlijke arbeid...

Wanneer is sprake van loondienst? Dat is onder meer zo als de opdrachtnemer een verplichting tot persoonlijke arbeid heeft of er een gezagsverhouding...

Aanpassing begrippen 'persoonlijke arbeid' en 'gezagsrelatie'

Aanpassing begrippen 'persoonlijke arbeid' en 'gezagsrelatie'

Minister Asscher van Sociale Zaken stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de begrippen 'persoonlijke arbeid' en...