Wet DBA - geen boetes tot 2018 -  brief oplossingen knelpunten

De handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing. Het kabinet gaat in de tussentijd bekijken hoe de begrippen 'gezag' en 'vrije vervanging' kunnen worden aangepast. Dit staat in de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA van staatssecretaris Wiebes van Financiën.