Wel of geen dienstbetrekking bij overeenkomst met zzp’er

Als een zzp’er vanaf 1 mei niet werkt met een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, moet de opdrachtgever zelf bepalen of sprake is van een dienstbetrekking en of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.