Alles over bedrijfsarts

Tekort bedrijfsartsen en wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Tekort bedrijfsartsen en wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in op het rapport 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen'. Daarbij komt ook de wijziging van de Arbowet per 1...

Psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen aan sollicitant

Psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen aan sollicitant

Een psycholoog mag geen vragen over de gezondheid van een sollicitant stellen. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)...

Wat wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Wat wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wijzigen. De wijziging van de Arbowet...

Privacy zieke werknemer en verwerken gezondheidsgegevens

Privacy zieke werknemer en verwerken gezondheidsgegevens

De privacy van een zieke werknemer is al snel in het geding. Dat blijkt wel weer uit een recente uitspraak waarin een werkgever op zijn vingers werd...

Geef reactie op wijziging Arbobesluit – second opinion en klachtenprocedure 

Geef reactie op wijziging Arbobesluit – second opinion en...

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts...

Medisch dossier werknemer mag niet in verzuimsysteem werkgever 

Medisch dossier werknemer mag niet in verzuimsysteem werkgever

Een werkgever mag medische dossiers met gegevens over de gezondheid van zijn werknemers, zoals aard en oorzaak van de ziekte, niet verwerken. Ook mag...

Tweede Kamer stemt in met wijziging Arbowet – second opinion

Tweede Kamer stemt in met wijziging Arbowet – second opinion

De Tweede Kamer heeft medio september ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het kabinet wil het...

Reactie minister Asscher op beleidsregels zieke werknemer

Reactie minister Asscher op beleidsregels zieke werknemer

<span style="font-weight: 400;">Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in <a...

Wijziging Arbowet &#8211; preventie, bedrijfsarts en second opinion

Wijziging Arbowet &#8211; preventie, bedrijfsarts en second opinion

<span style="font-weight: 400;">Minister Asscher gaat in <a...

Nut en noodzaak van nieuwe second opinion door bedrijfsarts

Nut en noodzaak van nieuwe second opinion door bedrijfsarts

Werkgever betaalt kosten bij tweede oordeel