Wat wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wijzigen. De wijziging van de Arbowet...