Nieuwe afspraken over sociaal-medische beoordeling

Het UWV, NVVG en minister Koolmees hebben belangrijke afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Zo maakt UWV de komende jaren de omslag naar een nieuwe werkwijze voor sociaal-medische dienstverlening en wordt gewerkt aan een effectievere inzet van de verzekeringsarts bij de uitvoering van de Ziektewet.