Boetebeleid nieuwe Arbowet gewijzigd – basiscontract verplicht

De Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is per 1 september 2017 aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan.