Onbelemmerde toegang tot de bedrijfsarts vereist. Re-integratieverplichtingen bij zieke werknemer

Driekwart van de werknemers heeft toegang tot een bedrijfsarts. De mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren wordt voor alle werknemers bij wet vastgelegd. Dit maakt het mogelijk de bedrijfsarts te consulteren voordat klachten leiden tot verzuim. De rol van bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding is alleen adviserend. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers.