Medisch dossier werknemer mag niet in verzuimsysteem werkgever

Een werkgever mag medische dossiers met gegevens over de gezondheid van zijn werknemers, zoals aard en oorzaak van de ziekte, niet verwerken. Ook mag hij een bedrijfsarts of arbodienst niet vragen om deze gegevens op te slaan in een systeem dat hij zelf beheert.  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de do’s en don’ts op een rij gezet.