Alles over Autoriteit Persoonsgegevens

IB47: wat is dat?

Als u iemand betaalt die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is, moet u die betalingen (zowel in geld...

Boetebeleidsregels bij overtreden AVG 

<p><span data-contrast="none">De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen bij overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming...