Animaties en infographic om naleven AVG makkelijker te maken

Verreweg de meeste ondernemers kennen de AVG. Maar ondanks dat privacy belangrijk wordt gevonden blijkt het voor ondernemers nog weleens lastig om de regels in de praktijk toe te passen. Dat brengt risico's met zich mee. Er kan dan onverhoopt iets misgaan. Denk aan een datalek. Met alle gevolgen van dien, voor zowel de ondernemer als de klanten