Vijf aanbevelingen voor registers van verwerkingen onder AVG

Het eindeloos bewaren van persoonsgegevens zonder reden mag niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom beveelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat organisaties in hun register van verwerkingen benoemen hoe lang zij persoonsgegevens willen bewaren.