Werkgevers tevreden over aanvullingen Uitvoeringswet AVG

De Tweede Kamer heeft op 13 maart 2018 ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming: de nationale uitwerking van de Europese privacywet AVG die op 25 mei ingaat.  Daarbij zijn een aantal amendementen en moties aangenomen.