Bekijk alle content

Zo zit het met de echte dienstbetrekking

Zo zit het met de echte dienstbetrekking

Het bestaan van een dienstbetrekking brengt inhoudings- en premieplicht met zich mee voor de werkgever. In deze praktijkgids lees je meer over de echte dienstbetrekking.

Inhoudingsplichtige: dit betekent dat

Inhoudingsplichtige: dit betekent dat

De werkgever die werknemers in dienstbetrekking heeft, is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen, en premieplichtig voor de premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je leest er meer over in deze praktijkgids.

Dit moet je weten over loon in natura

Dit moet je weten over loon in natura

De voordelen uit de dienstbetrekking die in natura worden verstrekt, behoren ook tot het belastbare loon; voor alle loonheffingen. In deze praktijkgids lees je meer over loon in natura.

Zo zit het met aanspraken

Zo zit het met aanspraken

Aanspraken zijn een bijzondere vorm van beloning. In deze praktijkgids lees je meer over aanspraken.

Dit moet je weten over vrijgestelde aanspraken

Dit moet je weten over vrijgestelde aanspraken

Bij een aanspraak om toekomstige uitkeringen en verstrekkingen geldt vaak de omkeerregel: niet de aanspraken zijn belast, maar de uitkeringen en verstrekkingen die in de toekomst worden ontvangen. In deze praktijkgids lees je meer over vrijgestelde aanspraken.

Dit moet je weten over levensloopsparen

Dit moet je weten over levensloopsparen

Onder de levensloopregeling kon een werknemer een deel van zijn loon opzij zetten om te zijner tijd voor een wat langere tijd met verlof te gaan: het zogenoemde levensloopsparen. Hoewel de levensloopregeling definitief is geëindigd, lees je in deze praktijkgids meer over levensloopsparen.

Dit moet je weten over de transitievergoeding

Dit moet je weten over de transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft je vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als je in de proeftijd wordt ontslagen. In deze praktijkgids lees je meer over de fiscale behandeling van de transitievergoeding.

Dit moet je weten over de werkkostenregeling

Dit moet je weten over de werkkostenregeling

Op welke wijze er belasting wordt geheven over vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn medewerkers, is geregeld in de werkkostenregeling. Meer over de werkkostenregeling lees je in deze praktijkgids.

Dit moet je weten over de vaste kostenvergoeding en het declaratiesysteem

Dit moet je weten over de vaste kostenvergoeding en het declaratiesysteem

Sommige kosten van de werknemer kunnen door de werkgever onbelast worden vergoed. De werkgever heeft hiervoor de keuze uit twee systemen: de vaste kostenvergoeding of het declaratiesysteem. In deze praktijkgids lees je hier meer over.

Zo zit het met pensioenen

Zo zit het met pensioenen

Pensioen is één van de oudedagsvoorzieningen waarop men op de oude dag recht heeft. In deze praktijkgids lees je meer over pensioenen.

Dit moet je weten over vrijgestelde uitkeringen

Dit moet je weten over vrijgestelde uitkeringen

De werkgever kan in een aantal situaties een onbelaste uitkering doen aan een werknemer. In deze praktijkgids lees je meer over vrijgestelde uitkeringen.

Zo zit het met de 30%-regeling

Zo zit het met de 30%-regeling

Een werkgever kan de extraterritoriale kosten gericht vrijgesteld vergoeden aan 'ingekomen werknemers' en 'uitgezonden werknemers'. De werkgever heeft hierbij de keuze tussen het vergoeden van de werkelijke kosten en de 30%-regeling. In deze praktijkgids lees je meer over de 30%-regeling.

Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Als een werkgever ontslag op staande voet geeft, eindigt het dienstverband met onmiddellijke ingang.

Dit moet je weten over grensoverschrijdend werken/wonen

Dit moet je weten over grensoverschrijdend werken/wonen

Voor de inkomstenbelasting moet een onderscheid worden gemaakt tussen binnenlandse belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen. In deze praktijkgids lees je meer over grensoverschrijdend werken en wonen.

Dit moet je weten over bezwaar en beroep

Dit moet je weten over bezwaar en beroep

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, kun je hier bezwaar tegen maken. In deze praktijkgids lees je meer over bezwaar en beroep.

Zo ga je om met de btw en personeelsverstrekkingen

Zo ga je om met de btw en personeelsverstrekkingen

Wanneer een ondernemer producten inkoopt voor consumptie door het personeel, kan hij de btw niet zonder meer aftrekken. In deze praktijkgids lees je meer over de btw in relatie tot personeelsverstrekkingen.

Hou als werkgever rekening met deze verplichte administratieve handelingen

Hou als werkgever rekening met deze verplichte administratieve handelingen

Naast de verplichte loonaangifte die periodiek moet worden ingevuld en naar de Belastingdienst moet worden gezonden, moet de werkgever een groot aantal andere administratieve handelingen verrichten die zijn gericht op de controle van de juiste inhouding en afdracht van de loonheffingen.

Let hier op bij controle door de Belastingdienst

Let hier op bij controle door de Belastingdienst

De Belastingdienst controleert werkgevers of het juiste bedrag aan loonheffingen op het loon van de werknemers is ingehouden en afgedragen. Je leest er meer over in deze praktijkgids over controle.