Vers van de pers: SalarisMagazine nummer 6

SalarisMagazine nr. 6 is verschenen. Wat kunt u lezen in dit nummer? De coverstory gaat deze keer over de fondsen en de cao-wereld. Hoe moet worden omgegaan met (verplichte) eigen bijdragen van werknemers? En met bestedingen door een fonds met mogelijk voor werknemers belaste voordelen?

Vers van de pers: SalarisMagazine nummer 6

In dit SalarisMagazine vindt u naast rubrieken als Actueel, Rechtspraak en een column de volgende artikelen:

Fondsen in de cao-wereld

Cao-fondsen zijn stichtingen die door sociale partners worden bestuurd. Hoe moet worden omgegaan met (verplichte) eigen bijdragen van werknemers? En met bestedingen door een fonds met mogelijk voor werknemers belaste voordelen?

S.G.A. (Stan) Rethans, Ministerie van Financiën, Voorzitter Kennisgroep Cao, op persoonlijke titel

Werken buiten de Europa Unie

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd maar die buiten de EU werken, heeft het Hof van Justitie van de EU zich al meermalen uitgesproken. Sinds kort is daar een nationale uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bij gekomen die het landschap echter niet duidelijker maakt.

Mr. H.B. (Heidi) Bröker, Deloitte Belastingadviseurs te Amsterdam, Global Employment Services

Wijziging van het Smeerkuilarrest (I)

Onlangs besliste de Hoge Raad over de vraag of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. Zo werd, bijna veertig jaar na dato, het Smeerkuilarrest uit 1983 nader ingevuld. In deze eerste bijdrage in dit nummer over deze belangwekkende zaak gaat het om de vraag wat nu eigenlijk loon uit de dienstbetrekking is. In een ander artikel wordt eveneens op de zaak ingegaan.

Mr. J.R. (Remko) Hesse, Adviseur Loonheffingen bij Foseti bv

Wijziging van het Smeerkuilarrest (II)

Onlangs besliste de Hoge Raad over de vraag of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. Zo werd, bijna veertig jaar na dato, het Smeerkuilarrest uit 1983 nader ingevuld. In deze tweede bijdrage over deze belangwekkende zaak gaat het om de gevolgen voor uitkeringen aan medewerkers.

Drs. D. (Dave) van Baarle, Achmea Fiscale Zaken, op persoonlijke titel

De mailbox van de werknemer: verboden toegang of toegang onder voorwaarden?

In veel situaties kan men voor de vraag komen te staan: mag je als werkgever de (zakelijke) mailbox van de werknemer inzien? Bijvoorbeeld wanneer een werknemer plotseling (ernstig) ziek uitvalt of als er onduidelijkheden zijn tijdens de vakantie van een werknemer? In nummer 2022/2 werd de theoretische achtergrond van zulke kwesties besproken, dit artikel richt zich vooral op de praktische implicaties.

Mr. E. (Eline) Beekhuis, Marxman Advocaten te Amersfoort

Werkgevers opgelet: het arbeidsrecht wijzigt

Het arbeidsrecht gaat wijzigen. De reden hiervoor is dat de Nederlandse wet per 1 augustus 2022 moet zijn aangepast aan de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Mr. N.M. (Nadine) van der Slot, Rwv Advocaten te Leiden

Meer informatie over SalarisMagazine of een abonnement nemen

Lees meer over