Het oktobernummer van Salaris Magazine is verschenen

Salaris Magazine nr. 8 is verschenen. Wat kunt u lezen in dit nummer? De cover story gaat deze keer over het Belastingplan 2023, zoals op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het artikel biedt een overzicht van de loonheffingenmaatregelen, met een doorkijkje naar de inkomstenbelasting in verband met de koopkrachteffecten.

Het oktobernummer van Salaris Magazine is verschenen

In dit Salaris Magazine vindt u naast rubrieken als Actueel, Rechtspraak en een column de volgende artikelen:

Belastingplan 2023

Het pakket Belastingplan 2023, op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer, bestaat uit zeven wetsvoorstellen. Dit artikel biedt een overzicht van de loonheffingenmaatregelen, met een doorkijkje naar de inkomstenbelasting in verband met de koopkrachteffecten.

Mr. drs. L.J. (Leon) Lubbers, Belastingdienst, MKB, Keten Loonheffingen, op persoonlijke titel

Vervallen van coronaregels voor grensarbeiders

Nederland heeft met Duitsland en België maatregelen getroffen om in Nederland gevestigde werkgevers met in deze landen woonachtige werk nemers in de gelegenheid te stellen werknemers tijdens de coronacrisis (ook) thuis te laten werken. Deze maatregelen komen echter per 1 januari 2023 te vervallen.

Mr. B. (Bart) Agerbeek, Agerbeek Loonbelastingadvies, www.agerbeekadvies.nl

Aandachtspunten en status Regeling voor vervroegde uittreding

Sinds 1 januari 2021 is het eenvoudiger geworden om oudere werknemers die moeite hebben gezond de AOW-leef tijd te halen, eerder te laten stoppen met werken. Werkgevers kunnen onder voorwaarden een vrijstelling krijgen van de eindheffing in het kader van de Regeling voor vervroegde uittreding.

Mr. M. (Monique) van de Graaf, Arbeidsjurist, Arbeidsdeskundige en Vertrouwenspersoon te Dordrecht

Leidraad voor de socialeverzekeringspositie telewerkers

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels heeft onlangs haar visie op socialeverzekeringsaspecten van telewerken gepubliceerd. Deze bijdrage gaat daar nader op in.

Mr. H.B. (Heidi) Bröker, Specialist Master bij Global Employer Services van Deloitte Belastingadviseurs te Amsterdam

De kilometer- vergoeding: klopt uw rekenmethode nog?

Werknemers werken (mede door corona) steeds vaker niet meer volledig op kantoor. Het is de vraag of een vaste reiskostenvergoeding daar nog wel bij past. De regeling lijkt simpel, maar is deze dat wel? En welke alternatieven zijn er?

B.A. (Bas) Middeldorp AA RB is Adviseur bij Trivent Accountants & Belastingadviseurs

Mag een sollicitant ziekte verzwijgen?

Tijdens een sollicitatie probeert iedereen zich van zijn of haar beste kant te laten zien. Een beetje bluffen is natuurlijk toegestaan. Maar waar ligt deze grens precies?

Mr. M. (Moniek) Kennis, Marxman Advocaten te Amersfoort

Ouderschapsverlof in 2022: welke regels gelden er anno 2022?

Met ingang van 2 augustus jl. is het recht op ouderschapsverlof uitgebreid. In deze bijdrage leest u alles wat een werkgever daarover moet weten.

Mr. N.M. (Nadine) van der Slot, RWV Advocaten te Leiden

Meer informatie over SalarisMagazine of een abonnement nemen?

Lees meer over