Hoogste loonstijging ooit afgesproken in cao Bouw & Infra

De vakbonden en de werkgevers hebben onlangs een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als de vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald namelijk vijf procent.