Alles over loonheffingen

Loonheffingen: zo herzie je de lage WW-premie in de aangifte

Loonheffingen: zo herzie je de lage WW-premie in de aangifte

Er zijn twee situaties waarin je de lage WW-premie moet herzien waarin met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie toegepast moet worden. Zo...

30%-regeling en elders belast loon: voorbeeld van aangifte loonheffingen

30%-regeling en elders belast loon: voorbeeld van aangifte...

De toepassing van de 30%-regeling roept de vraag op of de inhoudingsplichtige een correcte aangifte loonheffingen heeft ingediend. Een nadere...

Nieuwe versie formulier Bezwaar Loonheffingen

Nieuwe versie formulier Bezwaar Loonheffingen

Op de website van de Belastingdienst is een nieuwe versie van het formulier 'Bezwaar Loonheffingen' beschikbaar.

Loonheffingen inhouden: dan doe je dat

Loonheffingen inhouden: dan doe je dat

De loonheffingen moeten worden ingehouden op het moment waarop het loon wordt genoten. Men noemt dit het genietingsmoment. Het genietingsmoment is...

Zo zit het met de vrijgestelde arbeidsverhouding

Zo zit het met de vrijgestelde arbeidsverhouding

De werkgever is verantwoordelijk voor het inhouden van loonheffingen. In een aantal situaties heeft hij deze plicht niet. In deze praktijkgids lees...

Denk hieraan bij de loonbelasting van bijzondere werknemers

Denk hieraan bij de loonbelasting van bijzondere werknemers

Voor bepaalde werknemers gelden aangepaste regels met betrekking tot het toepasselijke belastingtarief en de omvang van het heffingsloon. In deze...

Zo zit het met de eindheffing

Zo zit het met de eindheffing

In sommige gevallen wordt de loonbelasting ten laste van de werkgever geheven. We noemen dit de eindheffing. In deze praktijkgids lees je meer over...

Loonheffingen inhouden: zo doe je dat

Loonheffingen inhouden: zo doe je dat

De loonheffingen kennen meerdere belastingplichtigen. De meest belangrijke zijn de werknemer en de werkgever (inhoudingsplichtige). De belasting...

Alles wat je moet weten over afdrachtvermindering

Alles wat je moet weten over afdrachtvermindering

Voor een aantal werknemers kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een korting op de afdracht van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. We...

Denk hieraan bij de afdracht loonheffingen

Denk hieraan bij de afdracht loonheffingen

Wanneer je de loonheffingen hebt ingehouden op het loon van de werknemers, moeten deze afgedragen worden aan de Belastingdienst. Hoe en wanneer doe...