Handreiking Nabetalingen in de aangifte loonheffingen

Nabetalingen geeft u aan in het tijdvak waarin de werknemer het loon geniet. Onder voorwaarden mag u de nabetaling aangeven in het aangiftetijdvak waarop deze betrekking heeft. In deze handreiking vindt u meer informatie en praktische voorbeelden.