Alles over Ketenregeling

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

De ketenregeling regelt het maximum aan tijdelijke contracten die elkaar mogen opvolgen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Gevolgen tijdelijke urenuitbreiding voor premiedifferentiatie

Gevolgen tijdelijke urenuitbreiding voor premiedifferentiatie

Soms is het nodig om de uren van een medewerker tijdelijk uit te breiden. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zieke collega. Of in een situatie als...

Checklist: (Nieuwe) ketenregeling

Checklist: (Nieuwe) ketenregeling

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is...

Ketenregeling wijzigt per 1 juli voor seizoensarbeid

Ketenregeling wijzigt per 1 juli voor seizoensarbeid

<p>De ketenregeling wijzigt per 1 juli 2016. De tussenpoos van zes maanden kan bij cao worden verkort naar drie maanden als sprake is van...

Omzeiling ketenregeling via uitzendconstructie getoetst

Omzeiling ketenregeling via uitzendconstructie getoetst

De vierde arbeidsovereenkomst in deze reeks moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer....

Ketenregeling doorbreken door middel van gelijktijdig sluiten van vaststellingsovereenkomst?

Ketenregeling doorbreken door middel van gelijktijdig sluiten van...

Een werkgever biedt zijn werknemer na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nog een vierde arbeidsovereenkomst aan. Tegelijk met deze vierde...

Bijzondere aspecten van de Wet werk en zekerheid. De ketenregeling en het overgangsrecht

Bijzondere aspecten van de Wet werk en zekerheid. De ketenregeling en...

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is deels per 1 januari 2015 ingegaan. De regels voor de proeftijd, het non-concurrentiebeding en de risicoverdeling...

De Wet werk en zekerheid in drie vragen en antwoorden

De Wet werk en zekerheid in drie vragen en antwoorden

AKD heeft onderzoek gedaan onder 107 werkgevers over de Wet werk en zekerheid (WWZ). Over de respons op drie stellingen die AKD de werkgevers heeft...