Ketenregeling doorbreken door middel van gelijktijdig sluiten van vaststellingsovereenkomst?

Een werkgever biedt zijn werknemer na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nog een vierde arbeidsovereenkomst aan. Tegelijk met deze vierde arbeidsovereenkomst sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van deze vierde arbeidsovereenkomst. Is hiermee sprake van een rechtsgeldige doorbreking van de ketenregeling?