Bijzondere aspecten van de Wet werk en zekerheid. De ketenregeling en het overgangsrecht

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is deels per 1 januari 2015 ingegaan. De regels voor de proeftijd, het non-concurrentiebeding en de risicoverdeling bij niet werken van een werknemer zijn gewijzigd. Ook is een aanzegtermijn in het leven geroepen. Per 1 juli 2015 veranderen de regels omtrent het ontslagrecht. Op 1 juli wordt ook de ketenregeling aangepast, maar die kan ook al effect hebben vanaf 1 januari 2015 vanwege het overgangsrecht. In deze bijdrage worden enkele gevolgen van het overgangsrecht belicht.