Alles over inhoudingen

Inhoudingsplichtige: dit betekent dat

De werkgever die werknemers in dienstbetrekking heeft, is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen, en premieplichtig...

Wie is inhoudingsplichtig?

Wie is inhoudingsplichtig en moet zich dus bezighouden met de vraag wat het belast loon is en welke tabel van toepassing is? Dat is de vraag die...